“Darīsim paši”projektu konkurss

DARĪSIM PAŠI

Cienījamie Kuldīgas novada iedzīvotāji! Jums ir unikāla iespēja pašiem kaut ko darīt savas apkārtējās vides uzlabošanā! Tāpēc Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu „DARĪSIM PAŠI”.

Konkursa mērķis ir uzlabot Kuldīgas pilsētas/novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar pašu iedzīvotāju iniciatīvu gan fiziskajā gan sociālajā jomā.

Kā tas darbojas?

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 700 eiro lielu līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt 36 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 450 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Kurš var piedalīties?

Piedalīties var ikviens. Piedalīties var jau esošas organizācijas vai tādas grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupām pašām jāizvēlas savi projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vide uzlabošana.

Projektu piemēri:

  • bērnu rotaļu laukumu izbūve;
  • vietējas avīzītes izveidošana;
  • kultūras nama vai citas visiem nozīmīgas ēkas restaurācija;
  • sporta laukuma izbūve;
  • u.c..

Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs 36 labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.

Sīkāka informācija:

https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/konkursi/darisim-pasi