Sermītē mainīs ūdens skaitītājus

Laidu pagasta Sermītes ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Laidu pagasta Sermītes ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Ar Kuldīgas novada Domes 2020. gada 23. janvāra sēdes lēmumu, no 2020. gada 1. marta ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

3., 4., 5., 6. un 9. martā SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Laidu pagasta Sermītes ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Laidu pagasta Sermītes ciema Bibliotēkā

19. un 20. martā SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Sermītes ciemu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Laidu pagasta Sermītes ciema Bibliotēkā no plkst. 9.00 līdz 15.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir šāda:

    • par ūdensapgādi – 0.52 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
    • par kanalizācijas novadīšanu – 0.49 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Informējam, ka rēķinus par patērēto ūdeni/kanalizāciju izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”. Rēķinus var saņemt vairākos veidos – bezmaksas elektroniski e-pastā vai Laidu pagasta pārvaldē pie lietvedes, par maksu, nosūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 26. līdz 28. datumam, nosūtot uz e-pastu: udens.pagasti@kuldiga.lv vai nododot Klienta portālā: https://kunorekini.kuldiga.lv, vai nododot pagasta pārvaldē pie lietvedes. Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358