Autoceļi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.12 p.12.2, informējam , ka  ir spēkā transporta maksimālās masas ierobežojums 10 tonnas uz Kuldīgas novada pašvaldības autoceļa  Jāņkalni – Robežnieki  3.11 km garumā Laidu pagasta teritorijā:

Kontakttālrunis: 29387398

 

Kuldīgas novada Laidu pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

C kategorija

Kazdanga-Sermīte; Baznīcas ceļš.

 D kategorija

Kazdanga-Sermīte; Centra ceļš; Kalna ceļš; Alejas ceļš;  Laidi-Mārkas; Sermīte-Irbenieki; Pūķi-Bāliņi; Kalēji- Biezaiši; Avotiņi-Lielneri; Jāņkalni-Robežnieki; Baižas-Jaunās mājas; Laucenieki-Krūmiņi; Tīģeri-Alkšņi; Valtaiķi-Nomaļi; Ozolnieki-Palangas; Rude-Stalti; Atvases-Atmatas; Mazvangas ceļš; Vangas skolas ceļš, Pakalni-Kļavas; Vālodzes-Strauti; Pūķi-Mežmalas; Ādģēru karjeras ceļš; Mācītājkapu ceļš, Ķibji-Grabji; Sakaru kapsētas ceļš; Sermītes kaltes ceļš; Dumpīšu kapsētas ceļš; Ārzes kapsētas ceļš; Līnes purva ceļš; Mazvangas ceļš-Vītoliņi; Stederi-Ābelītes; Mežmalas-Strēļi, Meža sēlieši-Treiņi; Lukstu ceļš; Sniķeri-Mežintas; Pagastmāja-Vecsikuti; Stariņi-Teņņi; Dedži-Tilksāti; Bandžēni-Arāji; Pūķi-Strēļi; Tumpeļi-Jaunskaļķi; Šķūņa ceļš; Kalēju ceļš; Kazdangas ceļš; Amantas ceļš; Kaltes ceļš; Spīdolas ceļš; Rijas ceļš; Liepas ceļš; Līvānu ceļš, Kakta ceļš; Sūnu ceļš; Dārza ceļš; Skolas ceļš; Klusais ceļš; Dīķu ceļš; Avotu ceļš; Pasta ceļš, Bērza ceļš; Krūmu ceļš; Meža ceļš; Sermītes estrādes ceļš; Laidu estrādes ceļš;  Mežmaļu ceļš; Parka ceļš.