Kultūra un sports

 Kultūras un sporta pasākumu organizatore

Anda Stiba

T.: 29604482

e-pasts: anda.stiba@kuldiga.lv

 

Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja ziedi”

Vadītāja Dagnija Šteinberga – 28353686

Laidos, “Bitītē”, pirmdienās no 17.00-19.00

 

Laidu amatierteātris

Vadītāja Raimonda Vilmane – 27843792

Laidos, “Bitītē”, piektdienās no 19.00-21.00

 

Kokapstrādes pulciņš

Vadītājs Vaclovs Svažš – 298474457

Laidos, Laidu muižas “labajā spārnā”, piektdienās no 15.00-17.00

 

Rokdarbu pulciņš

Vadītāja Ilze Beltiņa – 26399343

Sermītes bibliotēkā, (šobrīd nedarbojas)

 

Audēji

Vadītāja – Mirdza Balcere – 26694505