Kultūra un sports

 Kultūras un sporta pasākumu organizatore

Anda Stiba

T.: 29604482

e-pasts: anda.stiba@kuldiga.lv

Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja ziedi”

Vadītāja Dagnija Šteinberga – 28353686

Laidu muižas “labajā spārnā”, ceturtdienās  no 17.00-19.00

 

Laidu amatierteātris

Vadītāja Raimonda Vilmane – 27843792

Laidos, “Bitītē”, piektdienās no 19.00-21.00

 

Audēji

Vadītāja – Mirdza Balcere – 26694505

 

INTEREŠU KOPA “DZĒRVES”

Dzērves2Vadītāja Aina Baumane – 29643248

 

NOVADPĒTNIECĪBAS PULCIŅŠ “DZĪVOT LAIDOS”

Dzīvot laidosAtrodas Laidu bibliotēkā.

Vadītāja Judīte Kalniņa – 29612264

 

LASĪTĀJU KLUBIŅŠ

Lasītāju klubiņšAtrodas Sermītes bibliotēkā.

Vadītāja Inese Štorha – 26858805

 

LAIDU PAGASTA BRĪVPRĀTĪGIE JAUNIEŠI

Laidu pagasta brīvprātīgie jaunieši SermītēDarbojas Sermītē.

Vadītāja Ance Brālīte – 26628466

 

LAIDU PAGASTA SENIORU KOPA “BITES”

Senioru kopa Bites 2

Vadītāja Māra Hildebrante – 26516332

“ZOLĪTES” KLUBS

ZolīteDarbojas Laidu muižas “labajā spārnā”,trešdienās,no septembra līdz aprīlim

Vadītājs Aldis Lange – 27652667