Izglītība

Adrese:

Turlavas pamatskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vieta

Sermītes bērnudārzs

Sermīte

Laidu pagasts

Kuldīgas novads

LV-3317

Telefons informācijai: 29181365 Lāsma

e-pasts: turlavasskola@kuldiga.lv