“Pētera kausa” izcīņa “zolītē”

Laidu pagasta “Pētera kausa izcīņa zolītē”

NOLIKUMS

Reģistrācija

 • Līdz 28. jūnijam dalības maksa 5 eiro
 • Sacensību dienā (29.06.2024 līdz 10:00 Laidu muižā) dalības maksa 7 eiro
 • Drīkst pieteikties persona neatkarīgi no dzimuma
 • Sacensībās atļauts startēt 2005. gadā dzimušiem un vecākiem

 

Sacensību norise

 

 • Sacensības notiks 6 kārtās
 • Kārtas ilgums 24 partijas vai 45 minūtes
 • Dalībniekus pie galda noteiks izlozes kārtība
 • Vērtēšana notiks pēc punktiem6,4,2,0
 • Pie galda minimālā summa 0.2 eiro jeb kā vienojas

               Uzvarētāja noteikšana

 • Uzvarētājs tas, kurš iegūst vislielāko punktu skaitu
 • Ja lielie punkti vienāda summa,tad vērtē mazie punkti plus,mīnus,ja arī tie ir vienādi
 • Tad uzvarētāju noteiks pēc mazākā izlozes numura
 • Apbalvošanā pirmo-trešo vietu ieguvējus apbalvo ar medaļu un diplomu
 • Pirmās vietas ieguvējs saņem “Pētera kausu”

Jautājumu gadījumā zvaniet pa t.: 26499641 Aldis Lange

 

Stiprākais Kurzemnieks

 

NOLIKUMS spēkavīru sportā “Stiprākais Kurzemnieks”

 1. MĒRĶIS: sekmēt spēkavīru sporta attīstību un popularitāti ne tikai Laidu pagastā, bet visā Kurzemes reģionā
 2. UZDEVUMI:
 • Noteikt trīs STIPRĀKOS KURZEMNIEKUS
 • veicināt sportisko rezultātu izaugsmi;
 • veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem.
 1. VADĪBA
 • Laidu pagasta SPĒKAVĪRU sporta sacensības “Stiprākais Kurzemnieks”organizē Laidu pagasta pārvalde, Andas Stibas personā – 29604482. Galvenais tiesnesis – Juris Rozentāls vai Māris Rozentāls
 • Čempionāta galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši spēkavīru sporta sacensību noteikumiem.
 1. LAIKS UN VIETA
 2. gada 01. jūnijā Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes sporta laukumā plkst. 16:00
 3. REĢISTRĀCIJA

Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām 01. jūnijā no 15:00-16:00

 1. DALĪBNIEKI

Sacensībās drīkst piedalīties ne tikai Kuldīgas novada, bet arī Kurzemes reģiona pilngadīgie dalībnieki.

 1. DISCIPLĪNAS

Vingrinājumos tiks izmantoti spēka standarta vingrinājumi, kuru svars būs maksimāli pieejams visiem interesentiem (arī iesācējiem). Visiem būs jāveic 7 vingrinājumi:

 • Mazais baļķis
 • Mazie čemodāni
 • Svara noturēšana ar izstieptām rokām uz priekšu
 • Pulksteņa nešana uz rokām 120kg
 • Nēši 150kg
 • Rollera turēšana uz laiku
 • Pikapa vilkšana
 1. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
 • Viens sportists startē visās disciplīnās.
 • Pirmajā disciplīnā sportistu secību nosaka izloze.
 • Pārējās disciplīnās sportistu secību nosaka iepriekšējās disciplīnas rezultāti. Sportists ar viszemāko rezultātu startē pirmais,utt.
 • Par katru rezultātu,tiek doti punkti. Uzvarējis ir tas,kuram kopvērtējumā visvairāk punktu.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji (1.-3.vieta) tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, pēc visu disciplīnu norises beigām.
 • Tikai 1. vietas ieguvējs iegūst tiesības saukties par šī gada Stiprāko Kurzemnieku.
 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, DALĪBNIEKU VESELĪBAS ATBILSTĪBA
 • Piesakoties spēkavīru sporta sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai Laidu pagasta pārvaldes facebook.com kontā
 • Piesakoties spēkavīru sporta sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselību, ka tā var izturēt paredzētās disciplīnas.

Sporta svētki Sermītē

NOLIKUMS vieglatlētikā       

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Mērķis: sekmēt vieglatlētikas attīstību un popularitāti ne tikai Laidu pagastā, bet visā Kuldīgas novadā
 • Uzdevumi:
  • noskaidrot labākos sportistus vieglatlētikā;
  • veicināt sportisko rezultātu izaugsmi;
  • veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem.
 1. VADĪBA
 • Laidu pagasta vieglatlētikas sacensības organizē Laidu pagasta pārvalde, Andas Stibas personā – 29604482
 • Sacensību galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

 

 1. LAIKS UN VIETA
 2. gada 01.jūnijā Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes sporta laukumā plkst.10:00.
 3. REĢISTRĀCIJA

Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām 01. jūnijā no 09:00-10:00.

 1. DALĪBNIEKI

Vieglatlētikas sacensībās drīkst piedalīties ne tikai Kuldīgas novada, bet arī citu novadu dalībnieki.

Sacensības notiek šādās vecuma grupās:

 • -3. klašu grupa
 • 4-6. klašu grupa
 • 7-9. klašu grupa
 • 16+ grupa
 • 35+ grupa

Sacensības notiek šādās disciplīnās:

  1. DISCIPLĪNAS
  10:30 60m Grupa 1.-3.kl.
  10:35 Grupa 4.-6.kl.
  10:40 Grupa 7-9.kl.
  10:45 Grupa 16+
  10:50 Grupa 35+
  10:55 Pildbumbas mešana Grupa 1.-3.k.l (no vietas)
  11:00 Grupa 4.-6.kl.
  11:05 Grupa 7.-9.kl.
  11:10 Grupa 16+
  11:15 Grupa 35+
  11:20 Tāllēkšana Grupa 1.-3.kl.(no vietas)
  11:25 Grupa 4.-6.kl.
  11:30 Grupa 7.-9.kl.
  11:35 Grupa 16+
  11:40 Grupa 35+
  11:45 Apļa skrējiens Grupa 1.-3.kl.
  11:55 Grupa 4.-6.kl.
  12:00 Grupa 7.-9kl.
  12:05 Grupa 16+
  12:10 Grupa 35+
  12:15 Pretstafete ar kociņu(komandā 4 dalībnieki) Grupa 1.-3.kl
  12:20 Grupa 4.-6.kl
  12:25 Grupa 7.-9.kl
  12:30 Grupa 16+
  12:35 Grupa 35+
  13:00 Vieglatlētikas sacensību uzvarētāju apbalvošana

 

 1. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
 • Viens sportists drīkst startēt tik disciplīnās, cik vēlas, ja tas ir apvienojams un neapdraud viņa veselību.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji (1.-3.vieta) katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, pēc visu disciplīnu norises.
 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, DALĪBNIEKU VESELĪBAS ATBILSTĪBA
 • Piesakoties vieglatlētikas sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai Laidu pagasta pārvaldes facebook.com kontā
 • Piesakoties vieglatlētikas sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselību,ka tā ir atbilstoša paredzamajai slodzei un disciplīnai.
 • Par nepilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību vieglatlētikas sacensībās atbild cilvēks, kas piesaka viņu startam, vai tā likumīgais pārstāvis.
 • Par dalībnieku veselības atbilstību vieglatlētikas sacensībām atbild pats dalībnieks.

 

NOLIKUMS

VOLEJBOLA turnīrs  4×4

Norises datums un laiks:

 1. 01.06.2024 plkst.10:30 Sermītes sporta laukumā.
 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
 1. Šis nolikums nosaka, kā Laidu pagasta pārvalde un kādā kārtībā organizē volejbola turnīru Sermītes sporta laukumā( 4×4).

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
 1. Popularizēt volejbolu.
 2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
 3. Noskaidrot spēcīgākos spēlētājus.

 

 1. VADĪBA:
 1. Sacensības organizē Laidu pagasta pārvalde, Laidu pagasta sporta organizatore Anda Stiba 29533277.
 1. DALĪBNIEKI:
 2. Piedalīties var ikviens interesents.
 3. Uz turnīru jāierodas ar komandu.
 4. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Turnīra organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem turnīra laikā. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji.

 

 1. SACENSĪBU NOTEIKUMI UN IZSPĒLES SISTĒMA:
 1. Turnīrs norisinās pēc volejbola noteikumiem.
 2. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, tiks lemts par izspēles kārtību.
 3. Dalībnieku skaits turnīrā ierobežots.

 

 1. APBALVOŠANA:
 1. Ar medaļām un veicināšanas balvām tiks apbalvotas labākās 3 komandas.