Darbinieki

Andris Neilands – Laidu pagasta pārvaldes vadītājs

29387398 / 63354450, andris.neilands@kuldiga.lv

Teiksma Neilande – lietvede

63354427; laidi@kuldiga.lv

 Ivars Švalbe  – remontstrādnieks, brigadieris

20222343

 Anda Stiba – kultūras un sporta pasākumu organizatore

29604482; anda.stiba@kuldiga.lv

 

Daiga Korpfa – sociālās  palīdzības organizatore

26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

Laila Kudiņa – sociālais darbs ar ģimeni un bērniem

26553069

Ārija Brūdere – sociālais darbs ar pilngadīgām personām

27843923

Santa Zēlava –  bāriņtiesas locekle

22008707