Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

Pagasta pārvalde

Laidi

Kuldīgas novada pašvaldība

Laidu pagasta pārvalde.

,,Pagastmāja” Laidu pagasts Kuldīgas novads LV- 3317

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Konts LV34UNLA0011021130401

Kods UNLALV2X

A/S SEB Banka
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Telefons /fakss 63354427

mob. 29387398
e-pasts: laidi@kuldiga.lv