Pagasta pārvalde

Kuldīgas novada pašvaldība

Laidu pagasta pārvalde

Adrese: ,,Bitīte”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3317

                 Rekvizīti:

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Konta nr.: LV34UNLA0011021130401

Kods UNLALV2X

A/S SEB Banka

 

Pārvaldes vadītājs – Andris Neilands
T.: 63354427;            mob. 29387398
e-pasts: laidi@kuldiga.lv