Viesiem

LaiduPagastaBuklets

http://rudais-trusis.mozello.lv/

 

Lauku sēta – zoo “Zemturi”

 

https://www.facebook.com/rudaistrusis

Ekskursijas pieteikšana:  28 787 683

 

Migldārzi

Zemeņu audzēšana, padomi, konsultācijas

Ekskursijas pieteikšana:  26 821 366

https://www.facebook.com/Migl-D%C4%81rzi-856723301105686

 

Laidu muiža

https://fb.watch/ePcDhZ9rg2/

http://laidupsk.ucoz.lv

 

 Bangotnes ūdensdzirnavas

1930-os gados īpašnieks bija F. Zīle. 1986.gadā vietējā rajona prese raksta: “1840. gadā celtajās Bangotnes ūdensdzirnavās Laidos tagad enerģiju dod tikai elektrība.”

Šobrīd dzirnavām ir jauns īpašnieks no Aizputes -Andris Tambergs, kurš lēnām restaurē senās dzirnavas, lai tās atgūtu seno spožumu.

https://manasvietas.blogspot.com/2021/08/bangotnes-udensdzirnavas.html

Ekskursijas pieteikšana: 29705119 Andris

 

Rudes muiža

(Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

http://manasvietas.blogspot.com/2019/07/rudes-muiza-rudden.html

 

Valtaiķu evaņģēliski luteriskā baznīca

           

 

    

Jau 1792. gadā tika uzcelta mūra baznīca, kas ārēji ir salīdzinoši vienkārša, līdzīga daudzām citām Kurzemes baznīcām. Valtaiķu luterāņu baznīca ir ievērojama dēļ savām skaistajām un smalki izstrādātajām 15 vitrāžām, kuras barons fon Manteifelis 20. gs. sākumā pēc Vilhelma Purvīša metiem pasūtījis Itālijā. Ap altāri izvietotas 4 vitrāžas, kas vēsta par bruņinieku tikumiem – drošsirdību, dievbijību, žēlsirdību un labdarību. Pārējās vitrāžas ataino notikumus no Jaunās derības.
Viens logs izmaksājis 700 zelta rubļu, salīdzinājumam – viena govs maksāja 3 zelta rubuļus.
Baznīcai ir grezns klasicisma stila interjers ar rokoko elementiem. Altārgleznas „Golgāta” (1833) autors ir Johans Lēberehts Eginks.

[ENG] Already in 1792, a stone church was built, which is relatively simple on the outside,
similar to many other churches in Kurzeme.The Valtaikai Lutheran Church is notable
for its beautiful and finely crafted 15 stained glass windows, which Baron
von Manteifelis in the 20th century at first ordered in Italy by Vilhelms Purvīš.
There are 4 stained glass windows around the altar, which tell about the virtues
of the knights – bravery, piety, mercy and charity. The other stained glass windows
depict events from the New Testament. One window cost 700 gold rubles, for comparison – one cow cost 3 gold rubles. The church has a luxurious classicist interior with rococo elements. The author
of the altarpiece “Calvary” (1833) is Johannes Leberecht Eginks.

Valtaiķi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Baznīcas apskate: 29896339
visitkuldiga.com

Valtaiķu luterāņu baznīca uzcelta 1792. gadā. Interjers klasicisma stilā ar rokoko elementiem. Altāri un kanceli veidojis J. Konrāds. Altārgleznu “Golgāta” 1833. gadā zīmējis J. L. Eginks. Baznīcas ērģeles pagatavojis K. Bitners 1855. gadā. 15 vitrāžas izgatavotas 20. gadsimta sākumā ar V. Purvīša starpniecību, domājams, Minhenes meistaru darbs. Altāra apsīdas logu vitrāžās attēlotas bruņniecības tikumu alegorijas, pārējās 11 atainoti Jaunās derības notikumi.

[ENG]Valtaikai Lutheran Church was built in 1792. Interior in classicism style with
rococo elements. The altar and pulpit were designed by J. Konrāds. The altarpiece
“Calvary” was painted in 1833 by J. L. Eginks. The church organ was made by
K. Bitner in 1855. 15 stained glass windows were made at the beginning of the 20th
century by V. Purvīš, probably the work of Munich masters. The stained-glass windows
of the apse of the altar depict allegories of chivalrous virtues, the other 11
depict events of the New Testament. Altaiči Lutheran Church was built in 1792.
Interior in classicism style with rococo elements. The altar and pulpit were
designed by J. Konrāds. The altarpiece “Calvary” was painted in 1833 by J. L. Eginks.
The church organ was made by K. Bitner in 1855. 15 stained glass windows were made
at the beginning of the 20th century by V. Purvīš, probably the work of Munich
masters. The stained-glass windows of the apse of the altar depict allegories of
chivalrous virtues, the other 11 depict events from the New Testament.

www.zudusilatvija.lv

Viesu nams LAIDI

                                            Laidu pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3330
(+371) 27405848