COVID- 19 paziņojums!

Kuldīgas novada pašvaldība aicina no 13. marta līdz 14. aprīlim

BEZ VAJADZĪBAS PAŠVALDĪBĀ NEIENĀKT !!!

Vajadzības gadījumā sazināties neklātienē: piezvanot vai sūtot e-pastu.

Paldies par sapratni. Sargāsim sevi un citus!

 • Laidu pagasta pārvaldes t.:63354427  laidi@kuldiga.lv
 • Laidu pagasta pārvaldes vadītāja mob.t.:29387389  andris.neilands@kuldiga.lv
 • Sociālās  darbinieces t.: 63354428 / mob.: 28368352  dina.simpermane@kuldiga.lv
 • Soc. palīdzības organizētāja t.:63354428 / mob: 26620677   daiga.korpfa@kuldiga.lv
 • Bāriņtiesas t.:63354428 / mob: 27875549  liene.lacekle@kuldiga.lv

Piektdien, 13. martā, Kuldīgas novada Domē notika Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā lēma par rīcību ārkārtas situācijā saistībā ar 2020. gada 12. martā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.

“Aicinu ikvienu iedzīvotāju saglabāt mieru, būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos ierobežojumus. Sargāsim sevi un līdzcilvēkus! Atcerēsimies, ka no saslimšanas ar Covid-19 infekciju nav pasargāts neviens no mums, ne tikai tie, kuri pēdējā laikā bijuši ārzemēs. Īpaši mums visiem kopā jāgādā par to, lai veselību saglabātu gados vecākie cilvēki, kuri ir riska grupā. Rūpīgi mazgāsim rokas un ievērosim personīgo higiēnu, dosimies pastaigās svaigā gaisā, stiprināsim savu imunitāti,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Iedzīvotājiem jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju valstī.

PASĀKUMI UN KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀŽU DARBS

 • no 13. marta līdz 14. aprīlim atcelti visi publiskie pasākumi, iedzīvotāju sapulces, plānotās starptautiskās konferences, koncerti, izrādes kino demonstrējumi, sporta pasākumi, piemiņas pasākumi u.c.
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim nestrādās pagastu kultūras nami, nenotiks amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, skates, pasākumi;
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim slēgtas visas Kuldīgas novada bibliotēkas pilsētā un pagastos, kā arī Kuldīgas Mākslas nams. Pieejama būs tikai grāmatu piegāde mājās. Par to jāinteresējas Kuldīgas galvenajā bibliotēkā vai sava pagasta bibliotēkā. Grāmatas pēc to atdošanas bibliotēkai divas nedēļas turēs karantīnas režīmā.
 •  No 13. marta līdz 14. aprīlim slēgts Kuldīgas novada muzejs, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs un Kuldīgas vecais rātsnams.
 • Kuldīgas restorānu nedēļa no 16. līdz 22. martam tiek atcelta.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI

 • Pašvaldību klientu apkalpošanas centri darbosies, tomēr pašvaldības aicina iedzīvotājus iespēju robežās, risinot jautājumus, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības pakalpojumiem, vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē.  Kuldīgas novada pašvaldības kontakttālruņi: 633 22469, 29579618
 • Laidu pagasta pārvaldes t.:63354427
 • Kuldīgas autoosta un Kuldīgas tirgus turpinās darbu ierastajā kārtībā.
 • Kuldīgas novada Sociālais dienests darbu turpinās, bet ierobežos klientu pieņemšanu klātienē, aicinot klientus jautājumus risināt attālināti vai, ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Kuldīgas novada Sociālā dienesta informatīvie tālruņi: 633 50107, 27020745.
 • Pašvaldība gādās par telpu uzkopšanu un virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, pastiprinātu dezinficēšanu pašvaldības telpās, kā arī aicina veikalus un citas sabiedriskas vietas pievērst pastiprinātu uzmanību telpu uzkopšanai un virsmu dezinfekcijai.

SLIMNĪCA, PANSIONĀTI UN SENIORU DIENAS CENTRS

 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Kuldīgas slimnīcā netiek ielaisti apmeklētāji, izņemot nemainīgi vienu no vecākiem pie slima bērna. Ģimenes dzemdības ir atceltas. 
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Kuldīgas slimnīcas pansionātā jeb ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā un biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” pansionātā “Venta” netiek ielaisti apmeklētāji.
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim būs slēgts Latvijas samariešu apvienības Senioru dienas centrs.
 • Kuldīgas slimnīca runās ar E.Gulbja laboratoriju, SIA “Vizuālā diagnostika” un veikalu “Dinastija”, kas izvietoti slimnīcas telpās, par prevencijas pasākumu veikšanu un apmeklētāju ierobežošanu.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 • No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi, kas tiek pārcelti uz maiju. Par mācību procesa norisi informāciju sniegs klašu audzinātāji un izglītības iestādes administrācija.
 • Pirmsskolas izglītības iestādes un pašvaldības līdzfinansētās aukles darbu turpina, taču bērnus uz iestādēm vai pie auklēm var vest tikai tad, ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
 • Vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pirmsskolas izglītības iestādēs vai atrast šeit:

HTTPS://IZM.GOV.LV/IMAGES/AKTUALITATES/2020/APLIEC_PII_20200312.PDF

Pagastu skolēnu autobusi kursē, vedot pirmsskolas grupu audzēkņus. Izglītības nodaļas speciālisti sekos līdzi audzēkņu skaitam pirmsskolas grupām, lai lemtu par autobusu kursēšanas nepieciešamību.

 • No 13. marta tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi); atcelti visi braucieni uz ārvalstīm.

PAPILDINĀTS! ROBEŽAS, PASĀKUMI UN VALSTS EKSĀMENI

14. martā Ministru kabinets lēma uz laiku pārtraukt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostu un ostu robežšķērsošanas vietām, aizliedza visus organizētos pasākumus, kā arī pārcēla valsts centralizētos eksāmenus uz maiju. Starptautiskā pasažieru kustība tiks slēgta no otrdienas, 17. marta. Tie Latvijas valstspiederīgie, kuri patlaban ir ārvalstīs, varēs atgriezties. Tāpat izbraukt no valsts varēs arī ārzemnieki. Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 14. aprīlim.

KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

 • Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.
 • Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.
 • Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un  par to informēt ārstniecības personu.
 • Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
 • Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
 • Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit HTTPS://WWW.SPKC.GOV.LV/LV/PROFESIONALI/IETEIKUMI-SKOLAM-UN-BERNUDARZI/GET/NID/19

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad  darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pārstāvjiem: 67501590, 67387661.

Lūdzam konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.