Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

3.jūnijā 12.00 Turlavas skrējiens

  1. Turlavas skrējiens

 

      Sacensības notiks „Latvijas Veselības nedēļas 2018”ietvaros

2018.gada 3.jūnijā plkst.12:00

Turlavas pagasta “Dižgaiļu parka” estrādē.

   Reģistrēšanās no plkst.11:00

   Sacensību atklāšanas plkst.12:00

   Sacensības pa vecuma grupām no plkst.12:20

Vecuma

grupa

Dzimšanas

gadi

Distance

Meitenes, sievietes

Distance

Zēni, vīrieši

1.grupa 2012.g un jaunāki 100m 100m
2.grupa 2011.g-2009.g 200m 200m
3.grupa 2008.g-2006.g 300m 300m
4.grupa 2005.g-2003.g 1,2km (1 aplis) 1,2km (1 aplis)
5.grupa 2002.g-1999.g 2,4km (2 apļi) 3,6km (3 apļi)
6.grupa 1998.g-1986.g 3,6km (3 apļi) 6km (5 apļi)
7.grupa 1985.g-1973.g 2,4km (2 apļi) 4,8km (4 apļi)
8.grupa 1972.g un vecāki 1,2km (1 aplis) 3,6km (3 apļi)

Tautas klases skrējējiem un nūjotājiem -1,2 km (1 aplis).

Aicinām padomāt par vizuālo noformējumu. Tēma ”Skrējiens pretī simtgadei”.  Interesantākajiem tēliem pārsteiguma balvas.

Katrs sacensību dalībnieks ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Fotogrāfijas no pasākuma var tikt izmantotas sociālajos tīklos.

Apbalvošana. 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti.

Sacensībās dalība bezmaksas.

  Veiksmīgu startu!

 

     Džanita Freija

Turlavas sporta organizatore

Talr. 29419808

Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs- īsteno Kuldīgas novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par Kuldīgas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Projekts “Stratēģija” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Projekta mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām.

Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Aptauja pieejama   https://goo.gl/N67Yck

Kontaktpersona:
Ieva Kaltniece, ieva.kaltniece@kuldiga.lv, tel. 27818498

Velo diena Kuldīgā

Ielūdzam Jūs uz Latvijā lielāko nekomerciālo velofestivālu, kas 26. maijā norisināsies Kuldīgā!

Jūs sagaida pozitīvu emociju piepildīts Dienas brauciens un īpaši izgaismots Nakts brauciens.

Lielajā laimestā – velosipēdi.

Par muzikālu baudījumu gādās divas mūzikas grupas – “Transleiteris” un “Riga Reggae”.

Par atraktivitāti un viesmīlību gādās lieliskais pasākumu vadītājs Māris Grigalis.