Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs- īsteno Kuldīgas novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par Kuldīgas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Projekts “Stratēģija” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Projekta mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām.

Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Aptauja pieejama   https://goo.gl/N67Yck

Kontaktpersona:
Ieva Kaltniece, ieva.kaltniece@kuldiga.lv, tel. 27818498