3.jūnijā 12.00 Turlavas skrējiens

  1. Turlavas skrējiens

 

      Sacensības notiks „Latvijas Veselības nedēļas 2018”ietvaros

2018.gada 3.jūnijā plkst.12:00

Turlavas pagasta “Dižgaiļu parka” estrādē.

   Reģistrēšanās no plkst.11:00

   Sacensību atklāšanas plkst.12:00

   Sacensības pa vecuma grupām no plkst.12:20

Vecuma

grupa

Dzimšanas

gadi

Distance

Meitenes, sievietes

Distance

Zēni, vīrieši

1.grupa 2012.g un jaunāki 100m 100m
2.grupa 2011.g-2009.g 200m 200m
3.grupa 2008.g-2006.g 300m 300m
4.grupa 2005.g-2003.g 1,2km (1 aplis) 1,2km (1 aplis)
5.grupa 2002.g-1999.g 2,4km (2 apļi) 3,6km (3 apļi)
6.grupa 1998.g-1986.g 3,6km (3 apļi) 6km (5 apļi)
7.grupa 1985.g-1973.g 2,4km (2 apļi) 4,8km (4 apļi)
8.grupa 1972.g un vecāki 1,2km (1 aplis) 3,6km (3 apļi)

Tautas klases skrējējiem un nūjotājiem -1,2 km (1 aplis).

Aicinām padomāt par vizuālo noformējumu. Tēma ”Skrējiens pretī simtgadei”.  Interesantākajiem tēliem pārsteiguma balvas.

Katrs sacensību dalībnieks ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Fotogrāfijas no pasākuma var tikt izmantotas sociālajos tīklos.

Apbalvošana. 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti.

Sacensībās dalība bezmaksas.

  Veiksmīgu startu!

 

     Džanita Freija

Turlavas sporta organizatore

Talr. 29419808