Laidu valsts svētku koncerts bildēs

Liels paldies visiem,kas ir veicinājuši Laidu kultūras dzīvi, arī Daigai Korpfai, Mārim Ginteram,Ilzei Beltiņai un rokdarbnieču pulciņam Sermītē par dekorācijām valsts svētku koncertam, kā arī Ilutai Eidai par dekorēšanu, Elitai Tisjakai par pretim nākšanu un Aijai Botsmanei par radošo garu.

Paldies Dinai Poriņai no ”Kurzemnieks” par fotogrāfijām.

Laidu vokālais ansamblis “Vēja zvani”atbalsta labdarību

27.oktobrī Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Vēja zvani” piedalījās Klosteres (Jamaiķu) Sv. Pētera ev. lut. baznīcas ekumēniski – muzikālajā dievkalpojumā:  ”Latvijai 100, baznīcai 110“, lai vāktu ziedojumus ērģeļu remonta turpināšanai. Ansambļa dalībnieces sniedza muzikālu koncertu baznīcas draudzes locekļiem un viesiem.Paldies viņām par to!

Pensionāru balle”Krāsu karuselis”