Laidu vokālais ansamblis “Vēja zvani”atbalsta labdarību

27.oktobrī Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Vēja zvani” piedalījās Klosteres (Jamaiķu) Sv. Pētera ev. lut. baznīcas ekumēniski – muzikālajā dievkalpojumā:  ”Latvijai 100, baznīcai 110“, lai vāktu ziedojumus ērģeļu remonta turpināšanai. Ansambļa dalībnieces sniedza muzikālu koncertu baznīcas draudzes locekļiem un viesiem.Paldies viņām par to!