Veselibas vingrosana

Laidu pagasta sakot no 2018.gada janvara notiks 12 bezmaksas veselibas vingrosanas. Aicinam laicigi pieteikties vai izteikt priekslikumus Laidu pagasta parvalde  vai zvanot tel. 63354469