NĪN paziņojumi!

Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji!

 Visi, kuri nav saņēmuši elektroniski 2017. gada NĪN paziņojumus, varat to saņemt Pagastmājā!

 Laidu pagasta pārvalde