Koncerts

LAIDU VOKĀLAJAM ANSAMBLIM-„VĒJA ZVANI”

5 GADI

Laiduvokansamblis

10.MARTĀ

PLKST. 18:00

LAIDU PAGASTA

„BITĪTĒ”

VISI LAIPNI LŪGTI!