Līgo Laidu estrādē

22.jūnijā 20.30 Laidu estrādē tika aicināti visi Jāņa bērni,lieli un mazi.

 

Tika aicināti uz skatuves visi Jāņi un Līgas, lai godinātu viņus.

Tikai viens Jānis un viena Līga. Cerams , ka nākošgad būs vairāk.

Skatītāji tika cienāti ar Jāņu labumiem.

Jāņu ielīgošana turpinājās ar Laidu amatierteātra izrādi:”Kā šogad līgosim?”Režisore – Raimonda Vilmane. Skatītāju neviltotie smiekli liecināja,ka daudzās izspēlētajās epizodēs ir atpazinuši sevi vai sev tuvus cilvēkus.

Izrādes aktieri gan paši dejoja,gan aicināja dejot visus atnākušos Jāņa bērnus, ko tie arī labprāt izmantoja.

Kur latvietis,tur arī sadziedāšanās un ticējumi par Jāņu nakts burvestībām.
Paldies Laidu amatierteātra kolektīvam!
Pēc izrādes sekoja balle,kur varēja atpūsties visi kas vēlas.Un gribētāju bija daudz.

Paldies Vizmai Hartmanei par fotogrāfijām.

 

Īsa, īsa Jāņu nakts ,

Par visām naksniņām.

Te satumsa, te uzausa,

Te saulīte gabalā.