30. jūnijāTurlavā sporta spēles

  1. jūnijā 10.00 (reģistrēšanās no 9.00) pie Turlavas pamatskolas – Turlavas pagasta 23. sporta spēles. 23.00 Dižgaiļu parka estrādē – sportistu apbalvošana un balle. Turlavas pagasta sporta organizatore
    Džanita Freija t-29419808