ARĪ ŠOGAD ĪSTENOS INICIATĪVU KONKURSU “DARĪSIM PAŠI”

Kuldīgas novadā arī 2019. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”, ko pašvaldība rīko kopš 2007. gada.

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 700 eiro lielu līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt 36 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 450 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Konkursu “Darīsim paši” arī šogad vadīs un koordinēs Terēza Strauta, kurai jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni 63322371, 27020793 vai rakstīt e-pastā: TEREZA.STRAUTA@KULDIGA.LV . Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada Domes apstiprināta konkursa žūrija.

Konkursa nolikums un pieteikuma informācija pieejama WWW.KULDIGA.LV vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 15. martam.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PIELIKUMS