Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.12 p.12.2, informējam, ka visu gadu ir spēkā transporta maksimālās masas ierobežojums 10 tonnas uz pašvaldības autoceļiem Laidu pagasta teritorijā:

6264 C022 Alejas ceļš 0.64km

6264 A001 Laidu ceļš 5.3km.

Kontakttālrunis: 29387398

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu saskaņā ar SIA “PBT” izstrādāto būvprojektu “Autoceļa 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” pārbūve” Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Laidu pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads un Sermītes bibliotēkā, Sermītes skola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2017.gada 16.oktobrim plkst.18.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.