Vingrosim Laidos arī novembrī

Trenere Aina Baumane aicina aktīvos laidu pagasta iedzīvotājus uz vingrošanas nodarbībām Laidu muižas “labā spārna” 2. st. zālē plkst. 19.00

02.,05.,06.,11.,14.,20.,21.,27.,30. novembrī.