Traktortehnikas tehniskā apskate 2021. gadā

 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2021. gadā Kuldīgas novadā, kad VTUA inspektori būs sastopami novada pagastos.

VTUA atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA atgādina, ka par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.                         

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594, mājaslapa internetā: www.vtua.gov.lv.

  1. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 8. aprīlī 11.00, 9. augustā 11.00;

Gudeniekos – “Darbnīcas” 24. martā 11.00, 1. jūlijā 11.00;

Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 26. maijā 11.00;

Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 3. jūnijā 11.00, 4. augustā 11.00;

Vilgālē – “Pagastmāja” 22. martā 10.30, 24. maijā 10.30;

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 12. aprīlī 11.00, 9. jūnijā 11.00;

Laidos – “Gnomiķi” (pie darbnīcām) 10. jūnijā 13.00;

Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 20. maijā 13.00;

Pelčos – “Lējēji” (pie darbnīcām) 20. maijā 10.30;

Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 1. aprīlī 11.00, 7. jūnijā 11.00;

Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 25. martā 10.30, 10. jūnijā 11.00;

Turlavā – kalte “Kupšas” 7. aprīlī 11.00, 11. augustā 11.00;

Ķikuros – “Raimondi” (pie šķūņa) 5. jūlijā 11.00, 16. augustā 11.00;

Vārmē – “Centra garāžas” 29. martā 11.00, 2. jūnijā 11.00.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv sadaļā “Tehniskās apskates”.

JĀNIS LINDE, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā