Sporta svētki Sermītē

NOLIKUMS vieglatlētikā       

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Mērķis: sekmēt vieglatlētikas attīstību un popularitāti ne tikai Laidu pagastā, bet visā Kuldīgas novadā
 • Uzdevumi:
  • noskaidrot labākos sportistus vieglatlētikā;
  • veicināt sportisko rezultātu izaugsmi;
  • veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem.
 1. VADĪBA
 • Laidu pagasta vieglatlētikas sacensības organizē Laidu pagasta pārvalde, Andas Stibas personā – 29604482
 • Sacensību galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

 

 1. LAIKS UN VIETA
 2. gada 01.jūnijā Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes sporta laukumā plkst.10:00.
 3. REĢISTRĀCIJA

Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām 01. jūnijā no 09:00-10:00.

 1. DALĪBNIEKI

Vieglatlētikas sacensībās drīkst piedalīties ne tikai Kuldīgas novada, bet arī citu novadu dalībnieki.

Sacensības notiek šādās vecuma grupās:

 • -3. klašu grupa
 • 4-6. klašu grupa
 • 7-9. klašu grupa
 • 16+ grupa
 • 35+ grupa

Sacensības notiek šādās disciplīnās:

  1. DISCIPLĪNAS
  10:30 60m Grupa 1.-3.kl.
  10:35 Grupa 4.-6.kl.
  10:40 Grupa 7-9.kl.
  10:45 Grupa 16+
  10:50 Grupa 35+
  10:55 Pildbumbas mešana Grupa 1.-3.k.l (no vietas)
  11:00 Grupa 4.-6.kl.
  11:05 Grupa 7.-9.kl.
  11:10 Grupa 16+
  11:15 Grupa 35+
  11:20 Tāllēkšana Grupa 1.-3.kl.(no vietas)
  11:25 Grupa 4.-6.kl.
  11:30 Grupa 7.-9.kl.
  11:35 Grupa 16+
  11:40 Grupa 35+
  11:45 Apļa skrējiens Grupa 1.-3.kl.
  11:55 Grupa 4.-6.kl.
  12:00 Grupa 7.-9kl.
  12:05 Grupa 16+
  12:10 Grupa 35+
  12:15 Pretstafete ar kociņu(komandā 4 dalībnieki) Grupa 1.-3.kl
  12:20 Grupa 4.-6.kl
  12:25 Grupa 7.-9.kl
  12:30 Grupa 16+
  12:35 Grupa 35+
  13:00 Vieglatlētikas sacensību uzvarētāju apbalvošana

 

 1. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
 • Viens sportists drīkst startēt tik disciplīnās, cik vēlas, ja tas ir apvienojams un neapdraud viņa veselību.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji (1.-3.vieta) katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, pēc visu disciplīnu norises.
 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, DALĪBNIEKU VESELĪBAS ATBILSTĪBA
 • Piesakoties vieglatlētikas sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai Laidu pagasta pārvaldes facebook.com kontā
 • Piesakoties vieglatlētikas sacensībām, dalībnieki ar parakstu apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselību,ka tā ir atbilstoša paredzamajai slodzei un disciplīnai.
 • Par nepilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību vieglatlētikas sacensībās atbild cilvēks, kas piesaka viņu startam, vai tā likumīgais pārstāvis.
 • Par dalībnieku veselības atbilstību vieglatlētikas sacensībām atbild pats dalībnieks.

 

NOLIKUMS

VOLEJBOLA turnīrs  4×4

Norises datums un laiks:

 1. 01.06.2024 plkst.10:30 Sermītes sporta laukumā.
 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
 1. Šis nolikums nosaka, kā Laidu pagasta pārvalde un kādā kārtībā organizē volejbola turnīru Sermītes sporta laukumā( 4×4).

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
 1. Popularizēt volejbolu.
 2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
 3. Noskaidrot spēcīgākos spēlētājus.

 

 1. VADĪBA:
 1. Sacensības organizē Laidu pagasta pārvalde, Laidu pagasta sporta organizatore Anda Stiba 29533277.
 1. DALĪBNIEKI:
 2. Piedalīties var ikviens interesents.
 3. Uz turnīru jāierodas ar komandu.
 4. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Turnīra organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem turnīra laikā. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji.

 

 1. SACENSĪBU NOTEIKUMI UN IZSPĒLES SISTĒMA:
 1. Turnīrs norisinās pēc volejbola noteikumiem.
 2. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, tiks lemts par izspēles kārtību.
 3. Dalībnieku skaits turnīrā ierobežots.

 

 1. APBALVOŠANA:
 1. Ar medaļām un veicināšanas balvām tiks apbalvotas labākās 3 komandas.