SODĪS PAR NEPIEDALĪŠANOS PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀ SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

atkritumi

Lai Kuldīgas novadā mazinātu to mājsaimniecību skaitu, kas neslēdz līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu savākšanu, no 2019. gada 1. marta Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsāks soda sankciju piemērošanu.

“Vēl aizvien ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu organisko atkritumu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” saka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka atkritumu radītājiem ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Kuldīgas novada pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pienākumus kopš 2013. gada ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Arī Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” teikts, ka “nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam vai apsaimniekotājam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāslēdz atsevišķs līgums par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju”.

Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  var iestāties administratīvā atbildība, atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otrajai daļai “Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā”, kas paredz  uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 eiro fiziskajām personām, bet no 430 līdz 1400 eiro juridiskajām personām.

Līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas var noslēgt klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai rakstot e-pastu: KKP@KULDIGA.LV, vai uzrakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”.