Senioriem

26.janvārī plkst. 10:00 Laidos “Bitītē”

aicināti pagasta seniori uz sapulci.

Sapulce paredzēta, lai dibinātu senioru biedrību.

Uz tikšanos būs ieradušies arī Kuldīgas Domes pārstāvji.

Vairāk informācijas zvanot Mārai – 26516332