“Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016”

Konkursa 1.kārta notiek no 1.jūnija līdz 1.jūlijam

Konkursa dalībnieki-

  1. Lauku sētas ar piemājas saimniecību
  2. Zemnieku saimniecības ar lauksaimniecisko ražošanu, ražošanas uzņēmumi un individuālie uzņēmumi
  3. Daudzdzīvokļu māju teritorijas

Vairāk informācija:

http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/konkursi/konkurss-sakoptaka-kuldigas-novada-lauku-seta