PULCIŅI LAIDOS

Visi, kuri grib pievienoties

Vokālais ansamblis- ceturtdienās 17:00 Laidu muižas labajā spārnā (Vadītāja-D. Šteinberga)

Amatieru teātris- piektdienās 18:00 Laidu muižas labajā spārnā (Raimonda Vilmane)

Līnijdejas- ceturtdienās 19:00 Laidu muižas labajā spārnā (Guna Stankevica) . No oktobra

Kokapstrādes pulciņš piektdienās 18:00 Laidu muižas labajā spārnā. No oktobra

* visos pulciņos dalība ir bez maksas