Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā

Šeit var iepazīties ar Noteikumiem par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā

Pieteikums skolēniem

pielikums Nr.1_skolēna_pieteikums_2015

Pieteikums darba devējiem

pielikums_Nr.2_pieteikums_darba_devējiem_2015

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā

noteikumi_par_nodarbinatibu_vasara_2015