Latvijas Pasts dara zināmu,ka

Latvijas Pasts

PRESES RELĪZE

08.11.2018.

Kuldīgas novada Laidu pagastā pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kuldīgas novada Laidu pagastā no 2018.gada 3.decembra tiek mainīts Laidu pasta nodaļas darbības modelis, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Laidos pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Bitītēs no plkst.14 līdz 15. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Laidu pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus aptuveni 5200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Laidu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Laidu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Laidu pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281689.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Laidu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25702006 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Turlavas pasta nodaļu Gundegās–1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama no pirmdienas līdz ceturtdienai  no plkst.8.30 līdz 12.30, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Laidu iedzīvotāji ir informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas turpmākajām iespējām pēc 3.decembra, no 5.novembra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.