Laidu bibliotēkas pasākumi septembrī

Izstādes:

no 01.09.-12.09.  Radošās pasaku darbnīcas bērnu darbu izstāde – “Sārtvaidzīte, zemeņu feja”
no 12.09.- 12.10.2019. Literatūras izstāde veltīta Ineses Zandares daiļradei.

 

06.09. Interešu klubs “Dzīvot Laidos” piedalās Laidu pagasta Dzejas dienas pasākumā – tikšanās ar dzejnieci Intu Kamparu.
12.09.Dzejas dienai veltīts pasākums bērniem.(Piedalās 1. klase)
26.09. Interešu klubs “Dzīvot Laidos” dosies  uz tikšanos ar rakstnieku un dzejnieku Andri Akmentiņu Padures pagasta bibliotēkā.