Laidu bibliotēkas izstādes un pasākums oktobrī

Laidu bibliotēkas pasākumi , izstādes oktobrī:

 Izstādes:

Talsu novada Pļavmuižas SN mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku gleznu izstāde.

Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

 

Pasākums:

Čaklāko  lasītāju ekskursija ar Sermītes bibliotēku 10.10. uz Embūti.