LAD KLIENTIEM

LAD klientiem, kuriem nav datortehnikas un interneta un kuri neizmanto konsultantu palīdzību, atbrauksim, uz vietas visus datus ievadīsim LAD EPS sistēmā (bezmaksas pakalpojums). Protams, katru dienu 15.04.-15.05. EPS ES tiešo maksājumu pakalpojums LAD telpās, Kuldīgā, Planīcas ielā-4.

2.maijs, plkst. 10:00-13:00

Laidu pagasta pārvaldē,

„Pagastmājā”