Kuldīgas PIC aicina uz mācībām

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs aicina uz mācībām:

 

Katlu iekārtu operatoru pāratestācija

Kursi notiks 20. septembrī plkst. 10.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

Līdzi ņemt iepriekšējā gada apliecību.

 

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu

Nodarbība notiks 16.oktobrī plkst. 14.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

 

SVEŠVALODU KURSI 100 stundas

–          angļu valoda

–          vācu valoda

–          krievu valoda

 

GRĀMATVEDĪBAS KURSI 100 stundas

 

Skat. pielikumu.

Veiksmīgu dienu,

Una Matisone

Kuldīgas novada PIC

Tālr. 6 3322540