Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs aicina uz mācībām

 Katlu iekārtu operatoru pāratestācija

Kursi notiks 9oktobrī plkst. 13.00

Līdzi ņemt iepriekšējā gada apliecību.

 

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu

Nodarbība notiks 16.oktobrī plkst. 14.00

 

Runāsim krieviski!  – sarunu vakars ar pasniedzēju Larisu Barinovu

30.oktobrī plkst. 17.30

 

GRĀMATVEDĪBAS KURSI 100 stundas – sāksim oktobrī!

 

Skat. pielikumu.

Visu to labāko vēlot,

Una Matisone

Kuldīgas novada PIC

Tālr. 26542280