Konkurss “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017”

Aicinam pieteikties!!!

Konkursa 1.kārta notiek no 1.jūnija līdz 1.jūlijam

Konkursa dalībnieki-

  1. Lauku sētas ar piemājas saimniecību
  2. Zemnieku saimniecības ar lauksaimniecisko ražošanu, ražošanas uzņēmumi un individuālie uzņēmumi
  3. Daudzdzīvokļu māju teritorijas

Pieteikties Laidu pagasta pārvaldē.

Konkursa nolikums un plašāks apraksts-http://www.kuldiga.lv/lv/pagasti/aktualitates-pagastos/2747-kuldigas-novada-norisinasies-konkurss-sakoptaka-kuldigas-novada-lauku-seta-2017

Pieteikšanās līdz 28.jūnijam pagasta pārvaldē, vai zvanot tel.-29604482