Dzejas dienas ar dzejnieci Intu Kamparu

Septembrī, dzejas dienu ietvaros, Laidos “Bitītē” viesosies dzejniece Inta Kampara.Runāsim gan dzeju, gan arī par dzīvi. Aicinu dzejas mīļotājus un visus citādi domājošos uz sirsnīgu septembra pēcpusdienu.
Laidu pagastā dzīvojošajiem transporta pieteikšana pa t.:29604482