“Darīsim paši”

Kuldīgas novadā arī 2018. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”

Visiem interesentiem konkursa nolikums un pieteikuma informācija pieejama zemāk vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 5. aprīlim.

http://kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/Konkursa_Darisim_pasi_2018_nolikums.pdf