Arī mēs bijām Kuldīgas dzīrēs

Laidu pagasta amatiermākslas kolektīvi šogad pirmo reizi piedalījās “Kuldīgas Dzīru” svētku gājienā.Tā kā tā bija debija Laidu pagastam,tad satraukušies bija visi: gan Laidu amatierteātra “Pašu audzināts”dalībnieki, gan sieviešu vokālā ansambļa”Vēja zvani”dalībnieces, gan  līnījdejotāju kolektīva “Kafija”dejotājas un intrešu kopas “Dzērve”dalībnieces.

Es esmu lepna, ka man bija iespēja piedalīties šajā gājienā un pārstāvēt Laidu pagastu.Domāju, ka ikviens no mums jutās tāpat, un tieši šī  lepnuma sajūta vienoja mūs gan kā amatiermākslas dalībniekus, gan kā Laidu pagasta iedzīvotājus.

Paldies, visiem kolektīviem un  to dalībniekiem par atsaucību un dalību šajā gājienā: kopā mēs varam, kopā mēs esam spēks!