Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

Arī mēs bijām Kuldīgas dzīrēs

Laidu pagasta amatiermākslas kolektīvi šogad pirmo reizi piedalījās “Kuldīgas Dzīru” svētku gājienā.Tā kā tā bija debija Laidu pagastam,tad satraukušies bija visi: gan Laidu amatierteātra “Pašu audzināts”dalībnieki, gan sieviešu vokālā ansambļa”Vēja zvani”dalībnieces, gan  līnījdejotāju kolektīva “Kafija”dejotājas un intrešu kopas “Dzērve”dalībnieces.

Es esmu lepna, ka man bija iespēja piedalīties šajā gājienā un pārstāvēt Laidu pagastu.Domāju, ka ikviens no mums jutās tāpat, un tieši šī  lepnuma sajūta vienoja mūs gan kā amatiermākslas dalībniekus, gan kā Laidu pagasta iedzīvotājus.

Paldies, visiem kolektīviem un  to dalībniekiem par atsaucību un dalību šajā gājienā: kopā mēs varam, kopā mēs esam spēks!

 

Sermītes meitenes Jauniešu dienā Turlavā

 

14. jūlijā Sermītes aktīvākās meitenes devās uz Jauniešu dienu Turlavā. Lai gan tika aicināti jaunieši no visa Laidu pagasta, atsaucās tikai četras meitenes(Ance,Ivita,Inga,Sintija) no Sermītes un viena(Sanija) no Valtaiķiem.

Turlavā pulcējās jaunieši no Kuldīgas, Pelčiem,Īvandes, Laidiem un pašas Turlavas.Katra pagastam bija jārāda sagatavotais priekšnesums un jānovada viena sagatavotā aktivitāte.

Pasākuma organizētāji bija sagatavojuši sportisku aktivitāti: orientēšanos pa Turlavu,kā arī Latvisko aprocīšu gatavošana, un vakarā visus gaidīja lielais katls ar garšīgu zupu un sarunas pie ugunskura.

Meitenes atbrauca mājās ļoti apmierinātas un enerģētiski uzlādētas. Jācer, ka nākošgad mūsu pagasta jaunieši izrādīs lielāku entuziasmu un labprāt piedalīsies novada jauniešu sadraudzības pasākumos.

Augšējā attēlā(no kreisās): Ance, Ivita, Inga,Sintija, Sanija.

 


 

 

 

 

 

 

 

“Biznesa sieviete” Sermītē

Ielūgums piedalīties 18.senioru svētkos Kurmālē

Pasākuma norise:

12.00 Reģistrēšanās

13.00 Svētku atklāšana

13.15 Pagastu sasaukšanās(katrs pagasts 2-3min. piesaka sevi saietam)

14.00 “Rumbas kvarteta” koncerts

15.00 Sākas ballēšanās

Līdzi jāņem “groziņš”, neliela ziedu kompozīcija ”Ziedu valsim”, labs garastāvoklis, asprātība un silta jaciņa, jo atradīsimies Kuldīgas novada lielākā ezera krastā.

Dalības maksa 3,- no personas.