Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Senioriem

26.janvārī plkst. 10:00 Laidos “Bitītē”

aicināti pagasta seniori uz sapulci.

Sapulce paredzēta, lai dibinātu senioru biedrību.

Uz tikšanos būs ieradušies arī Kuldīgas Domes pārstāvji.

Vairāk informācijas zvanot Mārai – 26516332