Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

Laidu pagasta bibliotēkas VADĪTĀJA vakance

Kuldīgas Galvenā bibliotēka,

izsludina amata vakanci

Laidu pagasta bibliotēkas VADĪTĀJA

 Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un zināšanas

Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes, personības īpašības

 • Darba organizācija un plānošana;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un biroja tehnikas izmantošana;
 • Prezentēšanas prasmes;
 • BIS ALISE izmantošana;
 • Datubāzu veidošana un izmantošana;
 • Projektu vadīšana;
 • Elektroniskā informācijas meklēšana, ieguve, analizēšana;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa otrajai pakāpei.
 • Labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes

Veicamā darba raksturs, darba sarežģītības pakāpe

Darbs prasa regulāri atjaunināt zināšanas. Darbā maz rutīnas. Ir stresa situācijas. Pienākumi prasa kontaktēšanos ar dažāda vecuma klientiem.

Darba pienākumi:

 1. Darba pienākumi
 • Plānot un vadīt pagasta bibliotēkas darbu;
 • Sagatavot gada plānu, ceturkšņa darba atskaites un ikmēneša plānus, gada atskaiti;
 • Nodrošināt bibliotēkas darba rezultātus, saskaņā ar bibliotēkas plānošanas dokumentiem;
 • Sastādīt bibliotēkas ikgadējo budžetu un pārraudzīt maksājumu plūsmu;
 • Nodrošināt krājuma veidošanu, saskaņā ar krājuma veidošanas koncepciju;
 • Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējai sabiedrībai atbilstošus

pakalpojumus;

 • Veikt novadpētniecības darbu – vākt, apkopot, digitalizēt un popularizēt materiālus par pagasta un bibliotēkas vēsturi;
 • Veicināt inovatīvu pakalpojumu ieviešanu;
 • Atbildēt par iestādes informācijas resursu kvalitatīvu apstrādi un izmantošanu;
 •  Izvērtēt sniegto pakalpojumus efektivitāti un konkurētspēju;
 • Rūpēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību;
 • Regulāri pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes;
 • Popularizēt bibliotēkas sniegtos pakalpojumus sociālajos tīklos;

Iesniedzamie dokumenti 

CV, bibliotēkas darbības redzējums 2019.- 2021. (A4 lapa)

Iespējamais atalgojums no 553 EUR līdz 644 EUR

Dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 8.maijam, sūtot uz e-pastu laima.ostele@kuldiga.lv  vai iesniedzot personīgi Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 1905. gada ielā 6 darba laikā.

Tālrunis informācijai 26828378

 

Laidos ir atslēdznieks vakance

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta pārvalde, Reģ. nr. 90000035590 aicina darbā Atslēdznieku  uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • godīgums, precizitāte,
 • augsta atbildības sajūta,
  • spēja ievērot darba disciplīnu,
  • nepieciešama A vai TR1 traktortehnikas vadītāja apliecība,
 • vēlama motorzāģa un krūmgrieža vadītāja apliecība.
 • iemaņas santehnikas un celtniecības darbos,
 • iemaņas teritorijas sakopšanas darbos,
 • vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā,

Pārvalde piedāvā:

 • Ilgtermiņa sadarbības iespējas,
 • Nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā
 • Atalgojumu  395,00 Euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas
 • Labu darba vidi,
 • Sociālās garantijas.

Pretendenti aicināti iesniegt īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu (CV) un  kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa e-pastu laidi@kuldiga.lv vai personīgi Laidu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317. Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 15.maijam (ieskaitot).

Informācija pa tālruni 29387398 (Andris Neilands).

Iesniedzot prasītos dokumentus, kandidāts piekrīt viņa personas datu apstrādei.