Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Pateicība!

Paldies visiem, kuri piedalījās Kuldīgas novada ziemas sporta spēlēs!

Paldies-Ainai Baumanei, Ilzei Nikāzei, Ievai Lepsei, Aldim Langem, Arvim Bumbierim, Edmundam Barakam, Raivo Viliņam, Edgaram Korem, Oskaram Kuskovam, Igoram Martunovičam, Rihardam Lorbergam, Sandim Lorbergam, Vitālijam Suharevam, Raimondam Kupreņovam, Mārim Vītolam, Endijam Ruģevicam.