KULDĪGAS NOVADĀ RĪKOS IKGADĒJO KONKURSU “ZIEMASSVĒTKI KULDĪGAS NOVADĀ”

ziemassvetku konkurss

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Pieteikumus konkursam pieņems līdz 20. decembrim. Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu.

Pieteikuma anketas būs pieejamas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 un pagastu pārvalžu telpās. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī ŠEIT.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus.

KONKURSA NOLIKUMS

Atvaļinājumā

No šī gada 4. oktobra – 5. novembrim,

Laidu pagasta kultūras  un sporta pasākumu organizatore

Anda Stiba

atradīsies ikgadējā atvaļinājumā

Laidu muižas skvēra sabiedriskā apspriešana

Laidu pagasta centrālā un apdzīvotā vieta sākotnēji radusies ap Laidu muižu, kas ir kā kopsaucējs kopienas veidošanai un dažādu iniciatīvu radīšanai. Arī šobrīd Laidu kopiena vēlās radīt vietu pie Laidu muižas, kuru kopējiem spēkiem uzlabot, radot vidi, kas ļautu gan vietējiem, gan viesiem izbaudīt skaistu, simbolisku vietu, kurā realizēt savas idejas arī turpmāk. Laidu kopienas dalībnieki ir jaunākie projekta ”KOPA”, dalībnieki, tādēļ jau šo piektdien 1. oktobrī Laidu iedzīvotāji un citi interesenti ir aicināti piedalīties risinājuma darbnīcā, kurā tiks veidotās ”ideju vētras”, apspriestas iespējas skvēra atjaunošanai, apzināti vietējie resursi un plānoti nākošie soļi, lai Laidu skvēru padarītu kopīgi vēl skaistāku!