Konkurss

KONKURSS!!!

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums ir 1 218 542,96 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.

Sīkākai informācijai:

BIEDRĪBA „DARĪSIM PAŠI!” IZSLUDINA PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSU