“Darīsim paši”

25. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti lēma atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu konkursu „Darīsim paši”, kas Kuldīgas novadā tiek rīkots jau vienpadsmito gadu.

darisim_pasi_2015_r

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju atsaucību un interesi, arī šajā gadā konkursam „Darīsim paši” paredzēts finansējums EUR 24 000. Līdzfinansējumu plānots piešķirt 40 iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, EUR 600 katram.
Konkursa „Darīsim paši” mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā.
Konkursu „Darīsim paši” vadīs un koordinēs Domes priekšsēdētājas vietnieka palīgs Evita Pētersone, kurai jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni 27091623, 63350143 vai rakstīt e-pastā: evita.petersone@kuldiga.lv . Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada Domes apstiprināta konkursa žūrija, tās darbu vadīs Domes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange.
Projekta pieteikumus var iesniegt no 7. marta līdz 7. aprīlim.

Vairāk informācijas un pieteikumu anketa: http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/konkursi/1805-kuldiga-vienpadsmito-gadu-istenos-projektu-konkursu-darisim-pasi