Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākuma realizāciju pašvaldībās

No 2022. gada 1. oktobra pašvaldībās, kuru administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis, sāk pieņemt iesniegumus (ne biežāk kā reizi mēnesī) atbalsta saņemšanai mājsaimniecībām no mājokļu īpašniekiem, kopīpašniekiem, īrniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, tai skaitā, pilnvarotām personām (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs) pa pastu, elektroniski, izmantojot elektronisko pastu, e-adresi, pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv vai klātienē, izmantojot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, kā arī citos likumdošanā noteiktajos veidos. Pašvaldības darbinieki klātienē izskata iesniegumus par tiem mājokļiem, kas reģistrēti minētajā pašvaldībā.

Lūgums jau iepriekš sagatavot dokumentus, lai reģistrētu iesniegumu, tiks prasīts norādīt iesniedzēja:

  • vārdu, uzvārdu,
  • personas kodu,
  • kontaktinformāciju,
  • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

– zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības

– īres līgums

– mantojuma apliecība

– Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām

– nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins

– elektroenerģijas rēķins vai līgums

– pilnvara

– cits (rēķins par komunāliem pakalpojumiem).

 

 

Klātienē lai neveidotos rindas, varat pieteikties

Laidu pagasta pārvaldē pie lietvedes

Vai zvanot  T. 63354427

Atbalsta saņemšanai portālā  www.epakalpojumi.lv  varat izmantot bibliotēkas Laidos,  Sermītē, Vangā.