Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

Pārdomu laiks.

13.novembris – skaistas ziemas dienas, bez sala un stindzinoša vēja. Var sacīt: ”Dieva izredzēta”, lai Laidu pagasta ļaudis varētu apmeklēt savus mīļos aizgājušos kapsētās. Lai noliktu svecīti pie savu tuvinieku kapu kopiņām un pabūtu domās ar mīļajiem aizgājušajiem. Svecīšu vakars šajā dienā notika „Pils Sakaru” kapsētā, „Vangas”, „Dumpīšu” un „Laidu” kapsētās. Arī „Ārzes” kapos.

Svētbrīdi noturēja Valtaiķu aut. ev. lut. draudzes mācītājs Varis Bitenieks, kopā ar Laidu pagasta Sieviešu ansambli. Tika dziedātas četras garīgās dziesmas. Liels, liels paldies ansamblim, par skaisto izpildījumu. Šādi svecīšu vakari mūs visus vairāk un vairāk satuvina. Tas liek pārdomāt, un domu kamolu risināt atmiņās par saviem mīļajiem, kas aizgājuši Dieva valstībā…

Liels paldies Laidu pagasta valdei un tās priekšniekam Neilanda kungam par atsaucību, iedodot busiņu ansambļa vajadzībām. Paldies šoferītim, kas slidenajā ceļā veica savu darbu.

Lai jums visiem Dieva svētība!

Tālis Lagzdiņš Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās  draudzes priekšnieks.

“Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2016”

Informējam, ka ar pirmdienu 03.10.2016. tiek uzsākta iedzīvotāju anketēšana konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2016” ietvaros. Iedzīvotāju anketēšana, saskaņā ar konkursa nolikumu, norisināsies no 2016.gada 3.oktobra līdz 24.oktobrim.
Anketas pieejamas Laidu pagasta pārvaldē, vai arī varat aizpildīt elektroniski:
http://www.kuldiga.lv/lv/uznemejiem/2283-aicina-pieteikt-pretendentus-kuldigas-novada-uznemeju-un-amatnieku-balvai-2016
Paldies par atsaucību!Laidu_pagasts_COA