Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Sports

Vaclovs Svažs – dežurants Sermītes IC trenažieru zālē

Trenažieru telpa atvērta

Pirmdienās 18.00-21.00

Otrdienās 18.00-20.00

Trešdienās 18.00-20.00

Ceturtdienās 18.00-20.00

 Andis Zembergs- dežurants ,,Bitīte” trenažietu zālē.

Trenažieru telpa atvērta

Pirmdienās 19.00-21.00;

Trešdienās 19.00-21.00;

Piektdienās 19.00-21.00;